Seniorské / Kondiční / Zdravotní cvičení

jde o druh přísně zdravotně vedeného cvičení vhodného pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví. Cílem je vytvoření trvalého pocitu potřeby pohybu jako prevence poruch pohybového aparátu. K odstranění pohybových potíží, např. bolestí zad, je používáno nejrůznějších forem a prostředků tělesné výchovy vedoucích k návyku správného držení těla, k odstranění svalové nerovnováhy. Individuálním přístupem lze docílit vyšší úroveň tělovýchovných znalostí a tím vyšší kvalitu pohybu i v běžném životě. Cvičení probíhá v pomalém tempu převážně v nízkých polohách na podložce. Kondiční cvičení je více vytrvalostního charakteru s minimálně 12 minutovým rušnějším blokem s cílem udržení a posílení kondice. Ke zpestření a k vyšší účinnosti používáme různé drobné náčiní a jako jediní cvičíme s multifunkční cvičební pomůckou – Fitness Board.
Na podrobnější dotazy Vám rádi odpovíme:
Dr. Štěpánková mobil: 737 141 507
Vaše dotazy, komentáře a návrhy zasílejte na: