Strečink

Strečink

je protahovací cvičení. Je zaměřeno na ty svalové partie, které mají tendenci ke zkracování. Po dobře vedené hodině cvičení bude celé vaše tělo pružnější, pohyblivější, příjemně uvolněné a lehké. Většinou se však strečink využívá jako součást všech forem aerobního cvičení, ať v dynamické nebo statické podobě. Strečink přispívá k prohloubení duševní i tělesné relaxace a k zvýšení pohybového vnímání. Zvýšená svalová pružnost získaná v hodinách strečinku vám pomůže snáze překonat následky případných úrazů. Strečink příznivě ovlivňuje svalovou bolestivost snížením svalového napětí a tím pravděpodobnost onemocnění páteře.
Na podrobnější dotazy Vám rádi odpovíme:
Dr. Štěpánková mobil: 737 141 507
Vaše dotazy, komentáře a návrhy zasílejte na: